Tjänster:

ElionHR stöttar och stödjer arbetsgivare i strategiska såväl som operativa HR frågor tex arbetsrättsliga processer, arbetsmiljöarbete, rekryteringar, rehabilitering, m.m. på distans eller på plats. ElionHR vänder sig även till dig som privatperson som söker en förändring på något plan, men som inte vet hur du ska ta nästa steg. ElionHR kan även erbjuda interima lösningar för kortare uppdrag.

Tjänster som erbjuds:

Arbetsrättsliga/HR processer

Arbetsmiljöarbete

Förhandlingar

Förändrings- och utvecklingsarbete

Interim HR, chef/ledare

Rekryteringar inkl. tester

Rehabilitering

Professionell coaching

Svåra samtal

Arbetsrättsliga/HR processer:

ElionHR erbjuder stöd inom utvecklingsarbete, arbetsrättsliga förhandlingar eller processer, framtagning av dokument, stöd i löneprocessen, skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete m.m. ElionHR kan hjälpa till med rekrytering, i rehabiliteringsprocesser eller stötta i svåra samtal.

Interim HR:

ElionHR erbjuder interima lösningar för kortare eller längre uppdrag som chef, ledare och/eller inom HR på distans eller på plats.

Professionell coachning:

ElionHR erbjuder coaching inom bl.a.

-livsstilscoach

-familjecoach

-hälsocoach

-karriärcoach m.m.

Vem är jag:

Jag heter Elisabeth Dahl och är VD och ägare av ElionHR AB och SWED Worklife AB. Jag har jobbat med arbetsrätt sedan jag klev in i mitt första chefsuppdrag 1999. Jag har erfarenhet av kommunal, privat, regional och statlig verksamhet.